Audio Caller ID

Audio Caller ID 4.4

Hiển thị người gọi trên điện thoại và cho phép tuỳ biến thêm
Người dùng đánh giá
2.6  (15 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.4.100 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Beiley Software
Cho thấy người dùng gọi cho bạn và cung cấp các tùy chọn cần thiết để tùy chỉnh các khía cạnh khác nhau, cũng như ghi lại các cuộc gọi đến.
Audio Caller ID là đơn giản để sử dụng và giữ mày trong kiểm soát của mày đang tới phải nghe điện thoại. Audio Caller ID dùng cái cuối cùng văn bản cho văn động cơ, vậy em sẽ luôn luôn có thể rõ ràng nghe ai gọi. Anh có thể optionally gán pre-ghi lại nghe được chơi cho đã xác định gọi. Biết ai đang gọi, ngay cả khi anh đi từ quê nhà. Audio Caller ID dùng tối thiểu hệ thống nguồn lực và ở xa đường của anh trong khi anh đang làm việc. Nhiệm vụ tượng khay nhanh cho anh số mới gọi. Với Audio Caller ID, anh sẽ không bao giờ lại phải lên để tìm ra ai đang gọi thôi.
Thông tin được cập nhật vào: